Andens koreografi

 

Det kristna livets kärna: allt som den kristne gör är ett utflöde av Den heliga Treenighetens ständiga handlande, av kyrkofäderna beskrivet som en perichoresis, en andens koreografi där var och en helt går upp i glädjen över den andre.

Denna förening är inget som uppnås genom en viss andlig teknik – sådana tenderar lätt till strävan efter kontroll – den är själva grunden för vårt liv. Den som anat något av dess verklighet kan säga med skomakaren Jacob Böhme: ”Jag har ingenting, jag kan ingenting, jag är ingenting.”

 

 

Comments are closed.