Det andliga faderskapet

 

Vari innebär det att traditionen har en vertikal och en horisontell sida?

Den ”vertikala” består av den helige Andes pågående undervisning sedan pingstdagen. Med Jesu ord: ”Han skall leda er fram till hela sanningen.” Den ”horisontella” avgränsar Bobrinskoy till den apostoliska successionen i dess fulla och vida mening: förmedlingen i tid och rum av tron, evangeliet, sakramenten, ämbetet. ”Det jag själv har tagit emot har jag fört vidare till er”, säger Paulus. Här är grunden för den apostoliska traditionen. Bobrinskoy betonar att begreppet apostolisk tradition inte är begränsat till successionen av biskopar, utan i lika hög grad gäller kyrkans tro som också den är grundad på apostlarna.

I traderandet finns en dubbel rörelse. Den första rör mottagandet. Vi tar emot det som räcks oss, och det vi tar emot blir en del av oss själva. Vi blir vad vi tar emot. Den andra handlar om det vi i vår tur för vidare av det vi tagit emot från andra.

Förmedlandet av den levande traditionen är den helige Andes verk, på samma gång som den sker från person till person. Här återvänder Bobrinskoy till vad han kallar ett ”stort mysterium”, nämligen det ”andliga faderskapet”. Utan andliga fäder och mödrar som internaliserat traditionen i sina liv och varit trogna den, kan tron inte föras vidare. Det räcker inte med böcker, det krävs erfarenhet. ”Det som förs vidare är eld”, skriver Bobrinskoy.

Det finns olika nivåer av andligt faderskap i kyrkan. I en mening är det alltid något personligt och unikt. Vi tar emot liv och vägledning genom dem som gått före oss och som vi anförtrott oss åt. De leder oss från de första stegen på trons väg till mognaden i Kristus. Men vi kan också tala om det faderskap som kyrkans fäder i vidare mening representerar, allt ifrån kyrkofäderna under de första århundranden till fäder och mödrar i kyrkan genom århundrandena ända in i vår tid. Även dessa kan vi tala om som ”våra fäder”, dem genom vilka Kristus föds och växer i våra hjärtan.

Bobrinskoy sammanfattar:

Faderskapet är i allt väsentligt ett verk av den helige Ande i vilket de två dimensionerna möts: den vertikala och den horisontella. Den horisontella, som är obruten sedan apostlarnas dagar och kommer att vara så intill tidens slut. Den vertikala, som innebär att bortom all mänsklig förmedling och pedagogik, förblir Gud vår ende Fader, Jesus Kristus vår ende Herre och den helige Ande den ende som kan vägleda oss till att växa i tron.

 

 

Comments are closed.