”Allt ska dras med”

 

Hela kosmos, allt skapat, måste återkallas från döden till livet. Påskikonen förkunnar uppståndelsens ”princip” som genom Kristus strömmar ut till hela naturen.

Förutsättningen för denna metamorfos är korset. Därför skriver den ortodoxe teologen Olivier Clément: “Korset är i grunden en livgivare. Det kan inte skiljas från nedstigandet i helvetet, uppståndelsen och himmelsfärden till Faderns högra sida. Genom korset blir Kristus den kosmiska gestalt som förvandlar universum.”

Och i den bysantinska påskliturgin sjunger kyrkan: Allt är nu fyllt av ljus: himlen, jorden och till och med helvetet.

Ljuset från påsken sprider sig långsamt, nedåt, uppåt, åt sidorna. Vid tidens slut, vid Kristi ankomst, skriver Clément, ”ska det flamma upp i allting”. Allt ska till sist dras med i uppståndelsens dynamik.

 

 

Comments are closed.