HUSFOLK

 

Den som under en kortare eller längre period önskar vara en del av husfolket på Nya Slottet kan ansöka om att göra en provvecka. Som husfolk deltar man i det dagliga arbetet och gudstjänstlivet, och får även personlig vägledning. Möjlighet finns även till annat volontärt arbete, t ex under helger.
För mer information: ansokan@nyaslottet.se