JESUSBÖNEN

 

I kyrkans böneskatt är upprepandet av Jesu namn en av de äldsta och mest dyrbara böneformerna. Herre, Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig. Denna bön, hämtad från evangelierna, har kommit att kallas Jesusbönen och kan bedjas under dagens alla omständigheter. Jesusbönen utgör ett av de enklaste och säkraste sätten att gå bönens väg i Kristi efterföljd.

Genom radbandet med de fyrtioen knutarna, som traderats av munkarna i den egyptiska öknen och förts till oss genom medlemmar i kommuniteten, låter vi våra liv sammanlänkas med Jesu liv. Det karaktäristiska koptiska radbandet kan beställas från Ekumeniska Kommuniteten.

Via länken nedan kan du läsa en artikel om Jesusbönen av en av kommunitetens medlemmar.

Om Jesusbönen