MÅNADSBREV

Ekumeniska Kommunitetens preses skriver varje månad ett brev med reflexioner och vägledning som rör kommunitetens spiritualitet, det heliga året och aktuella händelser på Bjärka-Säby. Vänner till kommuniteten är välkomna att ta del av brevets innehåll. Genom att anmäla dig som vän till kommuniteten får du del av det lösenord som ger tillgång till månadsbrevet. Att vara vän till kommuniteten innebär inga förpliktelser eller kostnader. Anmäl dig som vän till Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby genom att klicka här.

Inloggning till månadsbrevet