RETREATER PÅ NYA SLOTTET

 

På Nya Slottet Bjärka-Säby erbjuder Ekumeniska Kommuniteten och tidskriften Pilgrim både temaretreater med föredrag utifrån ett givet ämne och personligt vägledda retreater där varje retreatdeltagare mediterar över texter från Bibeln och möter en erfaren vägledare i dagliga samtal. Programmet för Pilgrims retreater återfinns på http://tidskriftenpilgrim.ekibs.se/retreater-pa-nya-slottet-bjarka-saby/

Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag i retreaten inleds med mässa och fyra dagliga tideböner firas i Slottskapellet och Övre salen.

Tystanden är retreatens stora gåva till oss och samtliga retreater på Nya Slottet hålls under tystnad. Det innebär att deltagarna inte samtalar med varandra och under måltiderna spelas musik.