Watchman Nee (1903-1972)

 

Watchman Nee var en av Kinas mest färgstarka andliga ledare under 1900-talet. Han förföljdes av den kommunistiska regimen, och tillbringade de 20 sista åren av sitt liv i fångenskap. Namnet Watchman Nee tog han eftersom han såg det som sin kallelse att mana människor till vaksamhet inför Kristi ankomst.

När han 17 år gammal gick för att lyssna till en evangelist som hette Dora Yu, upplevde  Nee sitt andliga uppvaknande. Från den dagen fattade han beslutet att helhjärtat överlåta sig åt Jesus Kristus. Ett år senare träffade han en äldre kvinnlig missionär från England, M E Barber, som blev hans andlige vägledare. Hon introducerade honom för andlig litteratur som skulle få ett avgörande inflytande på honom, bland annat författare som Andrew Murray och Madame Guyon.

Watchman Nee är framför allt känd för sin undervisning om det djupare livet med Kristus. Att vara kristen, framhöll han, handlar inte bara om att ha kunskap om tron – det är att ta emot och leva det gudomliga livet. Hans kanske mest kända bok, The normal Christian life, bygger på en utläggning av de första kapitlen i Romarbrevet, varifrån han förklarar sin syn på ett naturligt kristet liv.

De kristnas enhet låg Watchman Nee varmt om hjärtat, och han grundade församlingar utifrån principen ”en kyrka i varje stad”. Geografiska avstånd såg han som enda skälet till att kristna skulle vara uppdelade i flera församlingar. Genom Nee och hans medarbetare grundades 700 lokala församlingar runt om i Kina under perioden 1923-1949. Dessa kom att utgöra basen i den underjordiska husförsamlingsrörelsen efter revolutionen.

I mars 1952 arresterades och fängslades Watchman Nee för sin tro; han förblev kvar i fängelset fram till sin död 1972. Under hela denna period fick han endast ta emot besök av sin hustru. I sitt allra sista brev, skrivet samma dag som han dog, talar Nee om sin ”glädje i Herren”. Han skriver: ”Trots min sjukdom, är mitt hjärta fyllt av glädje.”

Watchman Nee dog i sin cell den 30 maj 1972. När en släkting kom för att hämta hans få tillhörigheter, fann hon en papperslapp där han skrivit några ord som sammanfattar hans andliga testamente. På lappen stod att läsa:

”Kristus är Guds son, som dog för att förlåta syndare och uppstod efter tre dagar. Detta är universums största sanning. Jag dör för min tro på Kristus. Watchmann Nee.”

Genom sitt författarskap har Watchman Nee påverkat kristna över hela världen. Hans samlade skrifter på engelska består av 62 volymer, och åtskilliga av hans böcker har även utgivits på svenska.

 

 

Comments are closed.