TIDSKRIFTEN PILGRIM & JOHANNESAKADEMIN

 

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby är från och med 2013 huvudman för tidskriften Pilgrim och Johannesakademin, som har sitt centrum i Bjärka-säby. Tidskriften, som utkommer med fyra utgåvor årligen, ger näring och fördjupning för tron i den anda som präglar kommuniteten. Pilgrim inbjuder återkommande till större konferenser i Bjärka-Säby, vintermöten, höstmöten för unga och ekumeniska präst- och pastorsmöten, med personer ur tidskriftens referensgrupp som föreläsare.

Pilgrims referensgrupp på vandring

Johannesakademin är en studie- och samtalsmiljö för ekumenisk teologi, förankrad i den tidiga kyrkan och den monastiska traditionen, som eftersträvar den dynamik som är utmärkande för ett liv som förenar bön och studier. Johannesakademin erbjuder ett generöst studierum och bibliotek på Nya Slottet, öppet för alla som önskar bruka det. Kurser och föreläsningar med inriktning på den tidiga kyrkans tro och liv erbjuds. Johannesakademins preses är professor Samuel Rubenson.

www.johannesakademin.se

tidskriftenpilgrim.ekibs.se