VAD ÄR EN RETREAT?

 ”Retreat” betyder att dra sig tillbaka. I alla tider har människor sökt sig till avskilda platser som ger möjlighet till vila och eftertanke, stillhet och bön. I en kultur där aktivitet och effektivitet premieras, glömmer vi ofta det enkla och självklara: människans liv är en pendling mellan arbete och vila. För att kunna ge är det nödvändigt att ta emot. Endast den som låter sig bli älskad förmår att älska.

I retreaten lägger vi arbete, almanacka och ambitioner åt sidan. Vi ger oss tid att möta oss själva och våra andliga behov. I den kristna traditionen har retreaten varit en plats där människan ställer sitt liv inför Jesus Kristus, vad han gjort och vem han är för mig. I centrum står hjärtats samtal med Gud och mig själv. I stillheten låter vi något ske på djupet i våra liv.

Retreaten är inte en plats att ”hinna med” allt det som blivit ogjort den senaste tiden. Man bör därför inte ta med sig arbete som behöver utföras in i retreaten. Dagstidningar och andra media, liksom telefoner lägger vi likaså åt sidan när vi går in i retreaten.