VÄGVISARE

Kommunitetens medlemmar uppmuntras:

 • Att varje dag troget leva i och genom bön.
 • Att växa i sin tro genom läsning av Bibeln i lectio divina-traditionen, med hjälp av den bibelläsningsplan kommuniteten varje månad får del av och som följs i de dagliga gudstjänsterna på Nya Slottet.
 • Att vara en del av en lokal församlingsgemenskap på den plats där man bor och genom trohet och ansvar verka för den lokala församlingens förnyelse.
 • Att leva i ständig förbön för sin egen församling och hela kyrkan och alla dess ledare.
 • Att i tron på ”en enda, allmän och apostolisk kyrka” verka oförtrutet för den kristna enheten och därmed ett vittnesbörd som vinner hjärtan för Guds rike.
 • Att fördjupa sig i den odelade kyrkans tro och liv genom egen kunskapsinhämtning och genom möjligheten att delta i den studie- och samtalsmiljö som Johannesakademin utgör.
 • Att söka personlig vägledning genom att ha en andlig följeslagare samt att gå till bikt, framför allt under fastetiden.
 • Att i mån av närhet till Bjärka-Säby regelbundet delta i de dagliga tidebönerna och de eukaristiska gudstjänsterna.
 • Att öva sig i gästfrihet, bland annat genom att delta i det praktiska arbetet med retreater och gästverksamhet. Det kan ske genom att man för kortare eller längre tid är en del av husfolket.
 • Att eftersträva en livsstil präglad av enkelhet och ekologisk hållbarhet i ansvar för skapelsen, liksom återhållsamhet i bruket av medier för att kunna söka den inre stillhet som är en förutsättning för ett liv i uppmärksam kärlek.
 • Att i solidaritet med världens fattiga ta steg för ett miljövänligare liv och göra konkreta insatser för att dela med sig av sitt överflöd.
 • Att i allt eftersträva uthållighet genom att betona värdet av ”de långa linjerna”.