VILKA ÄR VI?

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby är en gemenskap av människor som vill stödja varandra att gå en gemensam väg i Kristi efterföljd. Vi tillhör olika kyrkor och en av kommunitetens viktigaste kallelser är att på bönens väg utforska och synliggöra den kristna enheten.

Vi är en lekmannakommunitet bestående av människor som lever på olika håll i Sverige och övriga Norden. Gemensamt för oss alla är ett trons igenkännande i mötet med den spiritualitet som präglar bönen, retreaterna och gudstjänstlivet.

Ekumeniska Kommuniteten firar gudstjänst och har sammankomster på en rad platser. Dagliga gudstjänster och retreater erbjuds på de två platser som i dag utgör centrum för kommuniteten, Nya Slottet Bjärka-Säby och Antoniosgården på Kållandsö.

Läs mer om Antoniosgården: http://www.antoniosgarden.se